Natoč video o svobodě – prázdninová výzva

  • co je svoboda? má smysl za ni bojovat?
  • co si o tom myslíš ty? babička? soused…?
  • natáčej sám nebo s kamarády – rozhovory, reportáže, selfie…
  • vtipně, krátce (2 minuty), jednoduše
  • nahraj na Instagram, Youtube či Facebook
  • pošli odkaz na info@30svobodnychlet.cz

Co je to svoboda a kdo je hrdina?

Johana, 11 let, Praha