Letos 17. listopadu si připomeneme 30 let od sametové revoluce, od okamžiků tvrdého zásahu na Národní třídě v Praze.

Nedaleko od centra historických událostí právě probíhalo zasedání synodu Českobratrské církve evangelické a někteří naši bratři a sestry se pohybovali střídavě v rušných revolučních ulicích, vraceli se zpět do jednacích sálů a připojovali se k zasedání nejvyššího řídícího orgánu církve.

A obrazně řečeno, ČCE v centru dění zůstala i v dalších dnech, týdnech a měsících. V mnoha našich sborech se zakládaly buňky Občanského fóra, na jiných místech se diskutovalo, šířily se letáky a probíhala modlitební setkání.

30 let od sametové revoluce si chceme po celý rok připomínat na těchto webových stránkách, kde bude shromažďovat dobové materiály, komentáře a texty, přehled akcí a další projekty spojené s tématem.


Víte, že...

ČCE zaslala vládě první oficiální protest proti zásahu policejních sil na Národní třídě?

Přečtěte si o tom

Nebo si text telegramu přímo poslechněte, jak byl navržen na zasedání synodu ČCE 17. 11. 1989:

Autentická svědectví 17.11.1989