Vznik Občanského fóra v Sokolově

12. července 2019

Občanské fórum (OF) na Sokolovsku se začalo formovat 21. listopadu a různorodé skupinky se postupně připojovaly až do 14. 12. První prohlášení, které ostře protestovalo proti brutálnímu zákroku pořádkových sil v Praze 17. 11. 1989, podepsali pracovníci okresního muzea Sokolov. 

Vznik Občanského fóra v Sokolově
12. července 2019 - Vznik Občanského fóra v Sokolově

První podnět pro vznik OF dal Erich Kříž. Hned v úterý 21. 11. se jel podívat do Karlových Varů, kde se již organizovalo ve velkém. A 23. listopadu se uskutečnilo první shromáždění v Sokolově. Bylo naprosto spontánní; na Novém náměstí se u místního vodotrysku shromáždilo cca 300 lidí. Zde vystoupili např. Erich Kříž, Jan Hadrava, Petr Procházka či Milan Pulkert. V ten samý den se uskutečnilo promítání filmů z Národní třídy dvěma na sobě nezávislými skupinami. První z nich patřila k organizaci s názvem Socialistický svaz mládeže. Na toto setkání byli pozváni i veškeří vedoucí představitelé Sokolovské uhelné a vlivní komunisté; jediný kdo pozvání přijal, byl komunista p. Drozd. Přítomné se snažil přesvědčit o tom, že to vůbec nebylo tak, jak se říká, ale po shlédnutí filmu snad i on pochopil. Druhé promítání proběhlo v Klubu mladých a hlavní organizátor byl Miloslav Pulkert.

V pátek 24. listopadu se uskutečnilo na Novém náměstí další shromáždění. V tento den již bylo přítomno asi 800 lidí. Na výzvu studentských vůdců přijeli Michal David a Ivan Vyskočil. Marně se však herci a organizátoři snažili o připojení na elektrický proud. Evangelický duchovní František Pavlis navrhl, aby se shromáždění přemístilo do evangelického kostela, čehož většina zúčastněných s nadšením využila.

V sobotu 25. listopadu se shromáždění účastnilo znovu asi 800 lidí. Hlavní organizátor Erich Kříž domluvil příjezd dalších osobností z Prahy. Byl velký problém ozvučit náměstí, ale nakonec se to podařilo. A ještě ten den bylo v Sokolově založeno OF, které zvolilo šest mluvčích. Náš farář František Pavlis nabídku stát se mluvčím s díky odmítl, přesto se ale na organizaci a dění Občanského fóra v Sokolově dál podílel.

V neděli 26. listopadu účast na shromáždění vzrostla na 3000. Jako paradoxní vrchol setkání zapůsobilo vystoupení vedoucího tajemníka OV KSČ Sábla, který přítomné oslovil „soudruzi a soudružky“. Jako hlavní starost se ukázala organizace generální stávky na příští den. Miloslav Pulkert bez porady svolal generální stávku na náměstí, čímž popudil mluvčí, ukázalo se však, že záměr to byl velice dobrý.

V pondělí 27. listopadu se tedy konala po celé republice generální stávka. V Sokolově se zúčastnilo kolem 6000 lidí. Ač nikdo z organizátorů neměl s podobnou událostí pražádné zkušenosti, vše proběhlo bez problémů. Protestní petice na tomto shromáždění měla v 18 hodin již 2660 podpisů.

V dalších dnech a týdnech se z OF na Sokolovsku stala politická strana, která hovořila do veškerého dění. Prvním placeným manažerem OF se stala paní Milada Bučková, kurátorka ČCE v Sokolově.

Farář ČCE František Pavlis přijal kandidaturu do zastupitelstva města Sokolov a byl zvolen na období 1990–1994, poté byl zvolen i do městské rady. Zhruba za rok ho požádal starosta, zda by se mohl stát tajemníkem města. I tuto výzvu přijal a významně pomohl k demokratickému formování úřadu.

Milada Bučková, kurátorka ČCE, byla při organizování veškerých akcí OF Sokolov jedna z nejdůležitějších osobností. V následujících letech se pak plně věnovala veřejně prospěšné charitativní činnosti, ze které se stáhla teprve rok před tím, než odešla k Pánu.

Iva Dvořáková, presbyterka sboru ČCE v Sokolově